Skład osobowy :: dr inż. Marzena Lech-Grega

Dział: 2a. Laboratorium Metaloznawstwa i Analiz Chemicznych (M-1)
Stanowisko:
e-mail: mlechgrega@imn.skawina.pl

Dr inż. Marzena Lech-Grega, prof. IMN - absolwentka wydziału Metalurgicznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ze specjalizacją mikroskopii elektronowej, od 1979 roku zatrudniona w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddziale Metali Lekkich w Skawinie jako Kierownik Akredytowanego Laboratorium Metaloznawstwa i Analiz Chemicznych. Od początku swojej pracy zajmuje się zagadnieniami związanymi z inżynierią materiałową aluminium, stopów aluminium oraz magnezu i stopów magnezu. Szczególna uwagę dr inż. Marzeny Lech-Grega zajmują zagadnienia badawcze: - analizy faz międzymetalicznych w stopach aluminium i magnezu w stanie odlanym i po przeróbce plastycznej oraz ich wpływu na właściwości stopów - wpływu odkształcenia na zimno na zmiany struktury i tekstury aluminium i stopów aluminium - rekrystalizacji dynamicznej aluminium w procesie przeróbki plastycznej na gorąco - wydzielania w stopach aluminium utwardzanych wydzieleniowo z uwzględnieniem procesów zmęczeniowych - wytwarzania wzorców spektralnych ze stopów aluminium zawierających mikrododatki - odlewania stopów aluminium w aspekcie eliminacji pęknięć we wlewkach odlewanych systemem półciągłym - przygotowania ciekłego aluminium do odlewania –procesów rozdrabniania i rafinacji Jest jednym z nielicznych w kraju specjalistów zajmujących się problemami pomiaru naprężeń własnych w materiałach krystalicznych rentgenowską metodą „sin2” ( autor 15 prac badawczych i 17 publikacji). Dr inż. Marzena Lech-Grega jest autorem licznych prac naukowo-badawczych i ekspertyz w tym projektów badawczych własnych finansowanych przez KBN, projektów celowych i zamawianych, projektów strategicznych. W latach 2000 – 2010 była autorem lub współautorem ponad 120 prac naukowo-badawczych i współautorem 5 wdrożeń technologii w przemyśle metali nieżelaznych. W latach 2000 – 2010 opublikowała lub wygłosiła prawie 100 referatów, w części w języku angielskim na konferencjach międzynarodowych lub w renomowanych czasopismach. Jest również autorem 5 norm En-PN. Zainteresowania poza zawodowe skupiają sie na dalekich podróżach i fotografice, zamiłowaniu do uprawy kwiatów ogrodowych, turystyce górskiej i narciarstwie.


Kierownik projektów


wstecz

Oddział Metali Lekkich w Skawinie jest samodzielną placówką naukowo-badawczą będącą częścią holdingu Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach.

Instytut w Skawinie od ponad 50 lat zajmuje się tematyką badawczą związaną z przetwórstwem aluminium i stopów aluminium.

czytaj więcej

Nasz Instytut uczestniczy w programach badawczych wspieranych przez Unię Europejską :

Innowacyjna Gospodarka: MCITIM, Inkubator

Programy europejskie: CentrAL, AluTrans

Posiadamy również certyfikaty PCA - Certyfikat akredytacji  laboratorium badawczego i Det Norske Veritas, Certyfikat Systemu Zarządania

czytaj więcej

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
Oddział w Skawinie
ul. Piłsudskiego 19
32-050 SKAWINA

tel.: (4812) 276-40-88 (centrala)
fax: (4812) 276-47-76
e-mail: oml@imn.skawina.pl


GPS: 49°58'10.703"N, 19°48'1.583"E

 

czytaj więcej

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...