Inkubator Zaawansowanych Technologii Przeróbki Plastycznej Stopów Lekkich na bazie Al i Mg

plakat projektu inkubator W Instytucie Metali Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich w Skawinie funkcjonuje  „Inkubator Zaawansowanych Technologii Przeróbki Plastycznej Stopów Lekkich na bazie Al i Mg”.

Celem ogólnym Inkubatora jest prowadzenie badań nad zaawansowanymi technologiami przeróbki plastycznej stopów Al i Mg skierowanymi na aplikacje w przedsiębiorstwach przetwórstwa aluminium i magnezu oraz w przemyśle motoryzacyjnym, zbrojeniowym transporcie morskim, lotniczym i elektronice. Zakres tematyczny tej działalności obejmuje opracowania związane z technologią: przygotowania ciekłego metalu do odlewania, odlewania aluminium i jego stopów oraz stopów magnezu we wlewki do przeróbki plastycznej, procesów przeróbki plastycznej metali lekkich tj. wyciskania, walcowania, kucia, ciągarstwa i tłocznictwa, wytwarzania powłok ochronnych na wyrobach Al i Mg, przerobu i utylizacji odpadów, wytwarzania nowych materiałów na bazie metali lekkich. Laboratorium Metaloznawstwa i Analiz chemicznych zapewnia pełną charakteryzację materiałów, półwyrobów i wyrobów na każdym etapie ich wytwarzania pod względem struktury, właściwości mechanicznych, elektrycznych i innych.

Baza materialna i kadrowa Inkubatora umożliwia prowadzenie kompleksowych badań nad zaawansowanymi technologiami i materiałami w obszarze stopów lekkich na bazie Al i Mg. Unikalne i pilotowe instalacje doświadczalne Inkubatora oraz kadra naukowa służą  prowadzeniu wspólnych przedsięwzięć badawczych JBR-ów, placówek PAN i uczelni oraz zagranicznych partnerów badawczych.

 

Działalność jak i rozbudowa Inkubatora została wsparta finansowo w ramach projektu pt. „Inkubator Zaawansowanych Technologii Przeróbki Plastycznej Stopów Lekkich na bazie Al i Mg” Nr POIG.02.01.00-12-062/09 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2 Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

W  ramach projektu przewidziano budowę pilotowej, doświadczalnej instalacji odlewu w systemie półciągłym wlewków ze stopów magnezu wraz z węzłem topielnym i urządzeniami pomocniczymi, rozbudowę i modernizację hal technologicznych oraz laboratoriów z ich wyposażeniem aparaturowym.

logo innowacyjna gospodarkalogo unia europejska efrr

Oddział Metali Lekkich w Skawinie jest samodzielną placówką naukowo-badawczą będącą częścią holdingu Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach.

Instytut w Skawinie od ponad 50 lat zajmuje się tematyką badawczą związaną z przetwórstwem aluminium i stopów aluminium.

czytaj więcej

Nasz Instytut uczestniczy w programach badawczych wspieranych przez Unię Europejską :

Innowacyjna Gospodarka: MCITIM, Inkubator

Programy europejskie: CentrAL, AluTrans

Posiadamy również certyfikaty PCA - Certyfikat akredytacji  laboratorium badawczego i Det Norske Veritas, Certyfikat Systemu Zarządania

czytaj więcej

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
Oddział w Skawinie
ul. Piłsudskiego 19
32-050 SKAWINA

tel.: (4812) 276-40-88 (centrala)
fax: (4812) 276-47-76
e-mail: oml@imn.lukasiewicz.gov.pl


GPS: 49°58'10.703"N, 19°48'1.583"E

 

czytaj więcej

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...