Opracowanie technologii wyciskania kształtowników z ultra-wytrzymałych stopów AlMgSi(Cu).

Grupa projektowa: Projekty TECHMATSTRATEG II / III
Termin realizacji: kwietnia 2021 - grudnia 2023
Kierownik projektu/zadania: dr inż. Bartłomiej Płonka
Pracownicy: dr inż. Bogusław Augustyn
dr inż. Sonia Boczkal
dr inż. Marek Nowak
dr inż. Wojciech Szymański

Opracowanie technologii wyciskania kształtowników z ultra-wytrzymałych stopów AlMgSi(Cu).

 

Akronim: EXALCO

 

Rodzaj projektu:

Konkurs TECHMATSTRATEG-III

 

Numer umowy:  TECHMATSTRATEG-III/0040/2019

 

Kierownik projektu: dr inż. Bartłomiej Płonka

 

Daty realizacji: 01.04.2021-31.12.2023

 

Całkowity koszt dla projektu:  17 101 547.64 zł

 

w tym wysokość dofinansowania: 12 512 921.88 zł

 

Opis projektu:

 

Projekt dotyczy opracowania i przygotowania do wdrożenia nowej technologii wyciskania kształtowników z ultra-wytrzymałych stopów AlMgSi(Cu), przeznaczonych na lekkie elementy konstrukcyjne w segmencie automotive i branży transportowej. Celem projektu jest zaprojektowanie składów chemicznych wlewków ze stopów AlMgSi(Cu) w powiązaniu z innowacyjnymi rozwiązaniami konstrukcyjnotechnologicznymi procesu wyciskania opartymi na nisko-temperaturowej obróbce cieplno-plastycznej na wybiegu prasy i starzeniu ciągłym w kontrolowanym polu temperatury. Stopy AlMgSi(Cu) dla segmentu automotive są stosowane głównie w technologiach walcowania, natomiast ich aplikacja do procesu przemysłowego wyciskania z obróbką cieplno-plastyczną jest nowością w skali kraju i świata. Zakłada się uzyskanie wytrzymałości na rozciąganie dla kształtowników na poziomie min. 460 MPa (obudowy i elementy wsporcze baterii, zabudowy – o prostych kształtach), min. 430 MPa (obudowy i elementy wsporcze baterii, zabudowy – o skomplikowanych kształtach) oraz min. 370 MPa przy wydłużeniu procentowym min. 12% (strefy kontrolowanego zgniotu) – przy równoczesnym zapewnieniu akceptowalnej ekonomicznie wydajności procesu wyciskania na poziomie min. 12-13 m/min. Jednocześnie zakłada się wysoki stopień równomierności własności mechanicznych kształtowników AlMgSi(Cu) starzonych w sposób ciągły w kontrolowanym polu temperatury (gradient temperatury maks. 2-3ºC) – gradient własności mechanicznych 2-3%. Profile będą poddane testom spawalności oraz przydatności dla przemysłu motoryzacyjnego. Proponowane rozwiązania będą miały zasadniczy wpływ na rozwój rynku elektromobilności w Polsce, a lekkie i wysokowytrzymałe kształtowniki ze stopów AlMgSi z dodatkiem Cu będą silnie konkurencyjne dla produktów wytwarzanych ze stali. Prognozowane roczne przychody w pierwszych 5 latach od wdrożenia kształtują się na poziomie ok. 6,35 mln zł, co pozwoli osiągnąć poziom dofinansowania projektu po nieco ponad 2 latach od jego zakończenia.

 

Projekt realizowany przez Konsorcjum w składzie:

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych - Lider

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych

Albatros Aluminium Sp. z o.o.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji


wstecz

Oddział Metali Lekkich w Skawinie jest samodzielną placówką naukowo-badawczą będącą częścią holdingu Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach.

Instytut w Skawinie od ponad 50 lat zajmuje się tematyką badawczą związaną z przetwórstwem aluminium i stopów aluminium.

czytaj więcej

Nasz Instytut uczestniczy w programach badawczych wspieranych przez Unię Europejską :

Innowacyjna Gospodarka: MCITIM, Inkubator

Programy europejskie: CentrAL, AluTrans

Posiadamy również certyfikaty PCA - Certyfikat akredytacji  laboratorium badawczego i Det Norske Veritas, Certyfikat Systemu Zarządania

czytaj więcej

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
Oddział w Skawinie
ul. Piłsudskiego 19
32-050 SKAWINA

tel.: (4812) 276-40-88 (centrala)
fax: (4812) 276-47-76
e-mail: oml@imn.lukasiewicz.gov.pl


GPS: 49°58'10.703"N, 19°48'1.583"E

 

czytaj więcej

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...