Skład osobowy :: dr inż. Janusz Żelechowski

Dział: 2a. Laboratorium Metaloznawstwa i Analiz Chemicznych (M-1)
Stanowisko: Adiunkt
e-mail: jzelechowski@imn.skawina.pl

Janusz Żelechowski jest absolwentem Wydziału Metalurgicznego AGH w Krakowie ze specjalizacją Fizyka Metali, Metaloznawstwo. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Janusz Żelechowski pracuje w Instytucie Metali Nieżelaznych od 1978r., specjalizuje się w rentgenografii i inżynierii materiałowej stopów aluminium w zakresie materiałoznawstwa przemysłowych procesów technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem technologii wymagających modelowania stanu materiału, struktury, tekstury oraz podstawowych właściwości fizykochemicznych, interpretacji zjawiska dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego z użyciem własnych metod i algorytmów. Jest autorem i wykonawcą projektów badawczych finansowanych ze środków publicznych i autorem lub współautorem około 70 publikacji i około 100 sprawozdań IMN.


Kierownik projektów


Pracownik w projektach


wstecz

Oddział Metali Lekkich w Skawinie jest samodzielną placówką naukowo-badawczą będącą częścią holdingu Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach.

Instytut w Skawinie od ponad 50 lat zajmuje się tematyką badawczą związaną z przetwórstwem aluminium i stopów aluminium.

czytaj więcej

Nasz Instytut uczestniczy w programach badawczych wspieranych przez Unię Europejską :

Innowacyjna Gospodarka: MCITIM, Inkubator

Programy europejskie: CentrAL, AluTrans

Posiadamy również certyfikaty PCA - Certyfikat akredytacji  laboratorium badawczego i Det Norske Veritas, Certyfikat Systemu Zarządania

czytaj więcej

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
Oddział w Skawinie
ul. Piłsudskiego 19
32-050 SKAWINA

tel.: (4812) 276-40-88 (centrala)
fax: (4812) 276-47-76
e-mail: oml@imn.lukasiewicz.gov.pl


GPS: 49°58'10.703"N, 19°48'1.583"E

 

czytaj więcej

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...