Innowacyjne profile aluminiowe o jednolitych własnościach użytkowych, wytwarzane z wykorzystaniem autonomicznego systemu ciągłej regulacji i optymalizacji procesu wyciskania.

Grupa projektowa: Projekty Programu Operacyjnego "Inteligentny Rozwój 2014-2020"
Termin realizacji: stycznia 2021 - sierpnia 2023
Kierownik projektu/zadania: dr inż. Bartłomiej Płonka
Pracownicy: mgr inż. Krzysztof Remsak

Innowacyjne profile aluminiowe o jednolitych własnościach użytkowych, wytwarzane z wykorzystaniem autonomicznego systemu ciągłej regulacji i optymalizacji procesu wyciskania.

 

Akronim: EXTRAL

 

Rodzaj projektu:

Program Operacyjny "Inteligentny Rozwój 2014-2020" I Oś Priorytetowa PO IR: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1:Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (tzw. „szybka ścieżka”)

 

Numer umowy:  POIR.01.01.01-00-0238/20

 

Kierownik projektu Łukasiewicz-IMN: dr inż. Bartłomiej Płonka

Kierownik B+R : dr inż. Andrzej Kochański (Politechnika Warszawska)

 

Daty realizacji: 01.01.2021-31.08.2023

 

Całkowity koszt dla projektu:  63 679 006.25 zł

 

w tym wysokość dofinansowania z UE: 26 232 886.25 zł

 

Opis projektu:

 

Projekt dotyczy uzyskania innowacyjnych profili ze stopów aluminium serii 6xxx do zastosowań wymagających wysokich, stabilnych własności w różnych gałęziach przemysłu dzięki opracowaniu i przygotowaniu do wdrożenia zaawansowanej technologii procesu wyciskania. Zaplanowane w projekcie prace badawcze będą obejmować: budowę baz danych na podstawie obecnie dostępnych technologii i wyrobów wytwarzanych w firmie EXTRAL Sp. z o.o. oraz badań w skali półprzemysłowej realizowanych w Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, analizy jakości, istotności i przydatności tych danych oraz opracowanie z ich wykorzystaniem, przez Politechnikę Warszawską, modeli matematycznych oraz algorytmów do implementacji w Autonomicznym Systemie sterującym procesem wytwarzania. Zakres prac będzie dotyczył technologii nagrzewania wlewków, wyciskania, chłodzenia i prostowania. Całość prac związanych z opracowaniem systemu będzie wdrażać ideę Przemysłu 4.0. Będzie to: autonomiczne sterowanie procesem, kontrola i monitorowanie parametrów procesowych, wnioskowanie on-line na podstawie uzyskanych danych, ciągła nastawa parametrów dla poszczególnych rodzajów stopów aluminium, oraz pełna identyfikacja procesu i produktu na każdym etapie. Rezultatem projektu będą profile o jednolitych własnościach użytkowych wyciskane na linii wyposażonej w Autonomiczny System Wytwarzania Innowacyjnych Profili Aluminiowych (WIPA), zgodnym z ideą Przemysłu 4.0. Projekt wpisuje się w cel tematyczny programu POIR w zakresie wzmacniania badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji.

 

Projekt realizowany przez Konsorcjum w składzie:

 

EXTRAL Sp. z o.o. - Lider

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Politechnika Warszawska


wstecz

Oddział Metali Lekkich w Skawinie jest samodzielną placówką naukowo-badawczą będącą częścią holdingu Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach.

Instytut w Skawinie od ponad 50 lat zajmuje się tematyką badawczą związaną z przetwórstwem aluminium i stopów aluminium.

czytaj więcej

Nasz Instytut uczestniczy w programach badawczych wspieranych przez Unię Europejską :

Innowacyjna Gospodarka: MCITIM, Inkubator

Programy europejskie: CentrAL, AluTrans

Posiadamy również certyfikaty PCA - Certyfikat akredytacji  laboratorium badawczego i Det Norske Veritas, Certyfikat Systemu Zarządania

czytaj więcej

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
Oddział w Skawinie
ul. Piłsudskiego 19
32-050 SKAWINA

tel.: (4812) 276-40-88 (centrala)
fax: (4812) 276-47-76
e-mail: oml@imn.lukasiewicz.gov.pl


GPS: 49°58'10.703"N, 19°48'1.583"E

 

czytaj więcej

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...