Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego oraz energooszczędnego układu gorącego kanału w formach ciśnieniowych dla stopów metali nieżelaznych.

Grupa projektowa: Projekty Programu Operacyjnego "Inteligentny Rozwój 2014-2020"
Termin realizacji: stycznia 2020 - grudnia 2022
Kierownik projektu/zadania: dr inż. Bartłomiej Płonka
Pracownicy:

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego oraz energooszczędnego układu gorącego kanału w formach ciśnieniowych dla stopów metali nieżelaznych.

 

Akronim: GORKAN

 

Rodzaj projektu:

Program Operacyjny "Inteligentny Rozwój 2014-2020"

I Oś Priorytetowa PO IR: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw

 Poddziałanie 1.1.1:Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (tzw. „szybka ścieżka”)

 

Numer umowy:  POIR.01.01.01-00-0318/19-00

 

Kierownik projektu IMN OML: dr inż. Bartłomiej Płonka

 

Daty realizacji: 01.01.2020-31.12.2022

 

 

Całkowity koszt dla projektu:  16 066 972,13 zł

 

w tym wysokość dofinansowania z UE: 9 056 556,28 zł

 

 

Opis projektu:

 

Głównym celem projektu jest opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnego oraz energooszczędnego zespołu formy ciśnieniowej, tj. układu doprowadzającego surowiec do formy wtryskowej, tzw. gorącego kanału (GK). Nowy produkt będzie autorskim rozwiązaniem, który stanowił będzie know-how zespołu wnioskodawców.

Badania będą dotyczyć możliwości i efektywności pracy gorącego kanału w ciśnieniowych formach do odlewów ze stopów metali nieżelaznych, ze szczególnym uwzględnieniem cynku, magnezu i aluminium.

Gorący kanał wykorzystywać będzie ogólne założenia konstrukcyjne gorących kanałów stosowanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Nowością będą jednak autorskie rozwiązania w zakresie geometrii dysz oraz ich zamknięcia jak również stworzenie sekwencyjnego zasilania odlewu ciśnieniowego do zastosowań dla metali nieżelaznych. W zakresie projektu planowane jest również

wytypowanie materiałów na elementy układu gorąco kanałowego. W zakresie nowych materiałów rozważa się wykonanie, np. z ceramiki czy węglików spiekanych końcówek dysz gorącego kanału, które są spośród wszystkich elementów najbardziej narażone na zużycie.

Bezpośrednim odbiorcą korzyści z wyników prac B+R niniejszego Projektu będzie firma FAM Technika Odlewnicza Sp. z o.o. – odlewnia ciśnieniowa stopów nieżelaznych.

 

Projekt zrealizowany przez Konsorcjum w składzie:

 

FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o. - Lider

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

HORN Sp. z o.o.


wstecz

Oddział Metali Lekkich w Skawinie jest samodzielną placówką naukowo-badawczą będącą częścią holdingu Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach.

Instytut w Skawinie od ponad 50 lat zajmuje się tematyką badawczą związaną z przetwórstwem aluminium i stopów aluminium.

czytaj więcej

Nasz Instytut uczestniczy w programach badawczych wspieranych przez Unię Europejską :

Innowacyjna Gospodarka: MCITIM, Inkubator

Programy europejskie: CentrAL, AluTrans

Posiadamy również certyfikaty PCA - Certyfikat akredytacji  laboratorium badawczego i Det Norske Veritas, Certyfikat Systemu Zarządania

czytaj więcej

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
Oddział w Skawinie
ul. Piłsudskiego 19
32-050 SKAWINA

tel.: (4812) 276-40-88 (centrala)
fax: (4812) 276-47-76
e-mail: oml@imn.lukasiewicz.gov.pl


GPS: 49°58'10.703"N, 19°48'1.583"E

 

czytaj więcej

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...