Projekt nr UOP-DEM-1-255/001, „RETECH”, pt. „Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań technologiczno-materiałowych w budowie pojazdów inwalidzkich”.

Grupa projektowa: Projekty w ramach programu DEMONSTRATOR+
Termin realizacji: listopada 2013 - września 2016
Kierownik projektu/zadania: dr inż. Bartłomiej Płonka
Pracownicy: Piotr Budek
mgr inż. Piotr Korczak
inż. Marek Rajda
mgr inż. Krzysztof Remsak

W ostatnich latach obserwuje się duży przyrost zapotrzebowania na stopy magnezu. Głównymi odbiorcami tych stopów są przemysł motoryzacyjny i lotniczy. Najbardziej wartościową cechą stopów magnezu jest ich mała gęstość około 1,8 g/cm3. Jako główne zalety stopów magnezu wskazuje się ich bardzo korzystny stosunek wytrzymałości do masy. Zastosowanie wyrobów przerabianych plastycznie ze stopów Mg w Polsce w chwili obecnej jest ograniczone. W latach 60 i 70 tych ubiegłego wieku Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich w Skawinie (IMN OML Skawina) prowadził szereg prac nad technologiami wytwarzania wyrobów ze stopów Mg. IMN OML Skawina był zarazem producentem wyrobów wyciskanych (prętów) ze stopów MgZrCe dla przemysłu zbrojeniowego.  W ramach zadań projektu planuje się dobór odpowiednich, opracowanych wcześniej technologii wyciskania oraz modyfikacja ich w celu wytworzenia wyrobów z wybranych stopów magnezu w postaci prętów i rur. Głównym celem zadań będzie dobór optymalnych parametrów procesów wyciskania współbieżnego lub przeciwbieżnego stopów Mg obejmujące określenie stopnia przetłoczenia, możliwych do osiągnięcia prędkość tłoczyska i prędkość wypływu w powiązaniu z temperaturą wlewka do wyciskania i temperaturą narzędzi oraz pojemnika prasy do wytworzenia wytypowanych w projekcie wyrobów do konstrukcji wózka inwalidzkiego. W celu podniesienia właściwości mechanicznych wyrobów będą one obrabiane cieplnie do stanów T5 lub T6.

W kontekście doskonalenia konstrukcji pojazdów dla osób niepełnosprawnych lekkie stopy magnezu   oraz metalowe materiały kompozytowe należy zaliczyć do innowacyjnych rozwiązań materiałowych, którym nieodzownie towarzyszą innowacyjne rozwiązania technologiczne, takie jak wyciskanie, prasowanie w stanie ciekłym oraz odlewanie zawiesinowe. Główną intencją autorów projektu jest wykorzystanie tych rozwiązań w budowie demonstracyjnej wersji nowoczesnych pojazdów inwalidzkich według oryginalnej koncepcji wynikającej z wieloletnich doświadczeń i badań naukowych.

 

Do realizacji projektu powołano konsorcjum Naukowo-Przemysłowe w składzie:

  1. MBL Poland Sp. z o.o., (MBL) – Lider konsorcjum,
  2. Instytut Odlewnictwa (IOd) - członek konsorcjum,
  3. Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Oddział Metali Lekkich w Skawinie (IMN Gliwice) - członek konsorcjum ,
  4. Instytut Transportu Samochodowego (ITS) - członek konsorcjum ,
  5. Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Polskiej Akademii Nauk (IMIM PAN) - członek konsorcjum

 

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu "Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej" DEMONSTRATOR+

 


wstecz

Oddział Metali Lekkich w Skawinie jest samodzielną placówką naukowo-badawczą będącą częścią holdingu Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach.

Instytut w Skawinie od ponad 50 lat zajmuje się tematyką badawczą związaną z przetwórstwem aluminium i stopów aluminium.

czytaj więcej

Nasz Instytut uczestniczy w programach badawczych wspieranych przez Unię Europejską :

Innowacyjna Gospodarka: MCITIM, Inkubator

Programy europejskie: CentrAL, AluTrans

Posiadamy również certyfikaty PCA - Certyfikat akredytacji  laboratorium badawczego i Det Norske Veritas, Certyfikat Systemu Zarządania

czytaj więcej

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
Oddział w Skawinie
ul. Piłsudskiego 19
32-050 SKAWINA

tel.: (4812) 276-40-88 (centrala)
fax: (4812) 276-47-76
e-mail: oml@imn.lukasiewicz.gov.pl


GPS: 49°58'10.703"N, 19°48'1.583"E

 

czytaj więcej

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...