Projects

For over 55 years, the Skawina Division has been investigating various aspects of the processing of aluminium and aluminium alloys, and since some decades also of magnesium and magnesium alloys. The Institute consists of Departments, Sections and Laboratories whose activities are focussed on the development of industrial technology and on the use of aluminium, and Al and Mg alloys in a variety of industrial applications.


Projekty badawcze własne
Project title Project Manager The term
„Nowe konstrukcje i technologia wytwarzania pancerzy metalowo-ceramicznych” Nr 0 T00A 016 20 – kierownik projektu dr inż. Juliusz Senderski dr inż. Juliusz Senderski sty 2001 - sty 2003
Project description Employees / co-authors
Analiza faz międzymetalicznych w przemysłowych stopach aluminium Al-Mg-Si-Cu do przeróbki plastycznej Umowa nr 4731/B/T02/2008/34 dr inż. Marzena Lech-Grega, prof. IMN sty 2008 - sty 2010
Project description Employees / co-authors
dr inż. Sonia Boczkal
mgr Maria Morito
dr inż. Janusz Żelechowski
Nowy, zaawansowany technicznie stop AlCuMg(NiFe) do pracy w podwyższonych temperaturach, NN 508439336 – kierownik projektu dr inż. Juliusz Senderski dr inż. Juliusz Senderski sty 2009 - sty 2011
Project description Employees / co-authors
Kształtowanie tekstur odkształcenia i rekrystalizacji w celu minimalizacji anizotropii właściwości plastycznych taśm z wybranych stopów aluminium Umowa nr 4 T08A 059 23 dr inż. Janusz Żelechowski sty 2009 - gru 2011
Project description Employees / co-authors
Krzysztof Baca
mgr inż. Monika Mitka
dr inż. Wojciech Szymański
Zastosowanie polichromatycznego promieniowania rentgenowskiego do analizy tekstury wyrobów aluminiowych - Umowa nr 4284/B/T02/2009/37 dr inż. Janusz Żelechowski paź 2009 - cze 2012
Project description Employees / co-authors

Zastosowanie polichromatycznego promieniowania rentgenowskiego do analizy tekstury wyrobów aluminiowych

 

Numer umowy: 4284/B/T02/2009/37

 

W Projekcie opracowano alternatywną metodę dyfrakcyjną do analizy tekstury aluminiowych wyrobów walcowanych opartą na analizie widma energetycznego promieniowania rentgenowskiego

 

Opracowano metodę analizy tekstury aluminiowych wyrobów walcowanych opartą na pomiarze natężenia refleksów dyfrakcyjnych {110}, {311}, {111}, {100}, {331}, {210}, {211}, {511}, {531}, {221}, {310} i {533} uzyskanych promieniowaniem polichromatycznym w metodzie promieni przechodzących w dwóch wybranych kierunkach geometrycznych leżących w płaszczyźnie walcowania wyrobów aluminiowych. Opracowana metoda wymaga nieskomplikowanej preparatyki i zapewnia jednakowe warunki dyfrakcji z kierunków leżących w płaszczyźnie walcowania. Dla potrzeb metody wyprowadzono wzory do transformacji dyfraktogramów promieniowania polichromatycznego na wektorową i graficzną interpretację tekstury.

 

Źródła finansowania:

Od 11.2011 prace finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki
(wcześniej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)


-całkowity koszt dla projektu: 286 000,00

 

 

OPUS4 - Identyfikacja nanostrukturalnych efektów generowanych w cyklicznie zmiennym schemacie deformacji na przykładzie czystego aluminium i jego stopu po odkształceniu metodą KoBo dr inż. Sonia Boczkal sie 2013 - lip 2016
Project description Employees / co-authors

Identyfikacja nanostrukturalnych efektów generowanych w cyklicznie zmiennym schemacie deformacji na przykładzie czystego aluminium i jego stopu po odkształceniu metodą KoBo


Numer umowy: UMO-2012/07/B/ST8/04025

 

Celem badań jest weryfikacja hipotezy naukowej zakładającej dominująca rolę defektów punktowych w kształtowaniu własności mechanicznych metali i stopów wyciśniętych metodą KoBo, w szczególności aluminium i jego stopu 6013


 

Celem badań jest weryfikacja hipotezy naukowej zakładającej dominująca rolę defektów punktowych w kształtowaniu własności mechanicznych metali i stopów wyciśniętych metodą KoBo, w szczególności aluminium i jego stopu 6013. Proces KoBo prowadzony jest w dynamicznych warunkach cyklicznie zmiennej drogi odkształcenia i jako jedyny umożliwia kontrolowaną generację w elementach masywnych (duże elementy metaliczne) wysokiej koncentracji defektów punktowych, o wiele rzędów wielkości przekraczającej stan równowagowy. Istotnym rozwiązywanym zagadnieniem będzie forma występowania defektów punktowych. Dotychczas w wielu wariantach badawczych, stwierdzono (TEM) obecność klasterów (skupisk) defektów punktowych o wielkości około 2 nm. Udowodnienie obecności rozproszonych (pojedynczych) defektów punktowych w sieci krystalicznej, oparte na nowatorskim prowadzeniu badań elektronomikroskopowych i analizie uzyskanych danych stwarza ogromną szansę na powiązanie obrazu zdefektowania sieci krystalicznej metalu z jego własnościami mechanicznymi. Należy oczekiwać, że w przypadku stopu aluminium 6013, szczególnie ważnym czynnikiem decydującym o skuteczności jego obróbki cieplnej, okaże się zjawisko spotęgowanej dyfuzji.

 

Projekt realizowany w konsorcjum:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;
 • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN
 • Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Oddział Metali Lekkich w Skawinie

 

Źródła finansowania:

Prace finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki


Całkowity koszt dla projektu: 1 158 923,00


Projekty badawcze rozwojowe
Project title Project Manager The term
Badania nad zastosowaniem zaawansowanych technicznie materiałów na osłony balistyczne helikopterów i środków transportu specjalnego przeznaczenia, R00 030 02 – kierownik projektu dr inż. Juliusz Senderski dr inż. Juliusz Senderski sty 2006 - sty 2008
Project description Employees / co-authors
Badania nad zastosowaniem zaawansowanych technicznie stopów Al na wyroby kute matrycowo przeznaczone do eksploatacji w ekstremalnych warunkach, R07 004 01 – kierownik projektu dr inż. Juliusz Senderski dr inż. Juliusz Senderski sty 2006 - sty 2009
Project description Employees / co-authors
MNiSW R07 005 01, „Nowe stopy aluminium do konstrukcji w infrastrukturze komunikacyjnej” dr inż. Andrzej Kłyszewski, prof. IMN sty 2006 - gru 2009
Project description Employees / co-authors
Opracowanie technologii produkcji łopatek wirników turbin odkuwanych ze stopów Al Umowa nr R15 0079 06/2009 dr inż. Wojciech Szymański sty 2009 - sty 2011
Project description Employees / co-authors
Opracowanie technologii wytwarzania twardych anodowych powłok tlenkowych o podwyższonych własnościach trybologicznych. Umowa nr R15 0080 06/2009 dr inż. Mieczysław Opyrchał sty 2009 - sty 2011
Project description Employees / co-authors
Osłony balistyczne helikopterów i pojazdów specjalnych odporne na rażenie pociskami przeciwpancernymi kalibru 12.7 mm Umowa nr 0005/R/T00/2009/08 dr inż. Bartłomiej Płonka, prof IMN sty 2009 - sty 2011
Project description Employees / co-authors
Projekt nr DOBR-BIO4/024/13237/2013 „ModPanc”, pt. „Dodatkowe modularne opancerzenie kołowych transporterów opancerzonych i platform gąsienicowych” dr inż. Bartłomiej Płonka, prof IMN gru 2013 - cze 2017
Project description Employees / co-authors

Do realizacji projektu powołano konsorcjum Naukowo-Przemysłowe w składzie:

 1. Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Oddział Metali Lekkich w Skawinie (IMN Gliwice) – Lider konsorcjum,
 2. Instytut Odlewnictwa (IOd) - członek konsorcjum,
 3. Instytut Transportu Samochodowego (ITS) - członek konsorcjum ,
 4. Ośrodek Badawczo Rozwojowy Urządzeń Mechaniczych „OBRUM” Sp. z o.o. (Obrum)- członek konsorcjum ,
 5. Lubawa S.A. (Lubawa) - członek konsorcjum ,

 

Celem głównym projektu jest zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego systemu modularnego opancerzenia kołowych transporterów opancerzonych i platform gąsienicowych, w tym platform (nosicieli) bazujących na podwoziu gąsienicowym, o odporności balistycznej na poziomie  II, III lub nawet IV według normy STANAG 4569. W projekcie planuje się zastosowanie lekkich wielowarstwowych osłon balistycznych lub osłon wykonywanych technologią prasowania w stanie ciekłym, na zewnętrzny modułowy systemu osłon przeciwpancernych wraz z elementami mocowania, do ochrony transporterów opancerzonych i platform gąsienicowych przed pociskami przeciwpancernymi kalibru 7,62mm-14,5mm. Opracowanie konstrukcji dodatkowego opancerzenia (zastosowanie nowych materiałów i odpowiedniej konfiguracji warstw) oraz nowe technologie prefabrykacji są podstawowym zadaniem projektu. Testowanie modeli paneli pancerzy prowadzone będzie zgodnie z normami NATO Stanag4569 a w kolejnych etapach badań będzie  realizowane na strukturach konstrukcyjnych takich jak poszycie kołowych transporterów opancerzonych lub platform gąsienicowych. Badania będą skierowane na opracowanie systemów mocowań elementów pancerzy mając na uwadze że ich montaż będzie dokonany na zewnątrz pojazdów ale również dopuszczalny może być sposób montażu wewnątrz (dla poziomów odporności II i III). Wynikiem końcowym projektu będzie zaawansowany technicznie demonstrator zawierający zestawienie materiałów, technologię łączenia poszczególnych warstw osłon (dla wielowarstwowych wariantów pancerzy) oraz technologię wytwarzania metodą prasowania w stanie ciekłym (dla wariantu pancerzy z metali lekkich, ceramiki wytwarzanych metodą odlewniczą), systemy mocowania.

Cel i założenia projektu nakierowane są na opracowanie technologii wytwarzania jak najbardziej uniwersalnych, jak to tylko możliwe, dodatkowych pasywnych modularnych pancerzy nowej generacji oraz ich efektywnego zastosowania dla ochrony załogi i sprzętu bojowego przed rażeniem pociskami przeciwpancernymi przebijającymi swoją energią kinetyczną KE.

 

 

Prace współfinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

w ramach Badań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa.

logo_NCBiR


Projekty badawcze zamawiane
Project title Project Manager The term
Uruchomienie nowych i zmodyfikowanych technologii produkcji prętów wyciskanych i ciągnionych ze stopów Al w Zakładzie Prasowni Grupy „Kęty” S.A., Nr 7 TO8 B 208 99 C/4596– kierownik projektu dr inż. Juliusz Senderski dr inż. Juliusz Senderski sty 1999 - sty 2003
Project description Employees / co-authors
Badania procesów wytwarzania stopów na osnowie faz międzymetalicznych TiAl, NiAl, i FeAl. Projektowanie elementów maszyn i konstrukcji ze stopów na osnowie faz międzymetalicznych TiAl, NiAl, i FeAl wykonanych metodami przeróbki plastycznej, odlewania, metalurgii proszków i technologii kompozytów, PBZ/KBN-041/T08/15-03 – projekt realizowany w konsorcjum dr inż. Juliusz Senderski sty 2001 - sty 2004
Project description Employees / co-authors
„Technologie wytwarzania wyrobów z metali i stopów o strukturze nanometrycznej”, PBZ-KBN-096/T08/2003 – projekt realizowany w konsorcjum dr inż. Juliusz Senderski sty 2004 - sty 2006
Project description Employees / co-authors
„Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania wlewków ze stopów serii 2XXX, 5XXX, 6XXX i 7XXX stanowiących wsad dla procesu wyciskania na nowo uruchamianej przeciwbieżnej prasie 2800T w GK „Kęty” S.A., Projekt Celowy nr 6 ZR7 2005 C/06611 – kierownik projektu dr inż. Tomasz Stuczyński dr inż. Juliusz Senderski sty 2005 - sty 2008
Project description Employees / co-authors
PBZ-MNiSW-3/3/2006. Nowoczesne technologie oraz zaawansowane materiały i wyroby w zrównoważonym rozwoju przemysłu metali nieżelaznych. Zadanie 5.1.2. Badania struktury, tekstury, własności mechanicznych i odporności na korozję taśmy platerowanej i wykonanych z niej elementów wymienników ciepła Umowa nr G 010/T02/2007 MNiSW dr inż. Andrzej Kłyszewski, prof. IMN sty 2007 - sty 2010
Project description Employees / co-authors
PBZ-MNiSW-3/3/2006. Nowoczesne technologie oraz zaawansowane materiały i wyroby w zrównoważonym rozwoju przemysłu metali nieżelaznych. Opracowanie parametrów technologii wytwarzania elektrolitycznych kompozytowych powłok niklowych oraz badanie właściwości trybologicznych na stopach aluminium Umowa nr G 010/T02/2007 MNiSW dr inż. Mieczysław Opyrchał sty 2007 - sty 2010
Project description Employees / co-authors
PBZ-MNiSW-3/3/2006. Nowoczesne technologie oraz zaawansowane materiały i wyroby w zrównoważonym rozwoju przemysłu metali nieżelaznych. Zadanie 5.3.2. Opracowanie parametrów procesów konsolidacji materiałów RS, dalszej ich przeróbki plastycznej oraz obróbki cieplnej Umowa nr G 010/T02/2007 MNiSW dr inż. Juliusz Senderski sty 2007 - sty 2010
Project description Employees / co-authors
Projekty w ramach programu DEMONSTRATOR+
Project title Project Manager The term
Projekt nr UOP-DEM-1-255/001, „RETECH”, pt. „Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań technologiczno-materiałowych w budowie pojazdów inwalidzkich”. dr inż. Bartłomiej Płonka, prof IMN lis 2013 - wrz 2016
Project description Employees / co-authors

W ostatnich latach obserwuje się duży przyrost zapotrzebowania na stopy magnezu. Głównymi odbiorcami tych stopów są przemysł motoryzacyjny i lotniczy. Najbardziej wartościową cechą stopów magnezu jest ich mała gęstość około 1,8 g/cm3. Jako główne zalety stopów magnezu wskazuje się ich bardzo korzystny stosunek wytrzymałości do masy. Zastosowanie wyrobów przerabianych plastycznie ze stopów Mg w Polsce w chwili obecnej jest ograniczone. W latach 60 i 70 tych ubiegłego wieku Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich w Skawinie (IMN OML Skawina) prowadził szereg prac nad technologiami wytwarzania wyrobów ze stopów Mg. IMN OML Skawina był zarazem producentem wyrobów wyciskanych (prętów) ze stopów MgZrCe dla przemysłu zbrojeniowego.  W ramach zadań projektu planuje się dobór odpowiednich, opracowanych wcześniej technologii wyciskania oraz modyfikacja ich w celu wytworzenia wyrobów z wybranych stopów magnezu w postaci prętów i rur. Głównym celem zadań będzie dobór optymalnych parametrów procesów wyciskania współbieżnego lub przeciwbieżnego stopów Mg obejmujące określenie stopnia przetłoczenia, możliwych do osiągnięcia prędkość tłoczyska i prędkość wypływu w powiązaniu z temperaturą wlewka do wyciskania i temperaturą narzędzi oraz pojemnika prasy do wytworzenia wytypowanych w projekcie wyrobów do konstrukcji wózka inwalidzkiego. W celu podniesienia właściwości mechanicznych wyrobów będą one obrabiane cieplnie do stanów T5 lub T6.

W kontekście doskonalenia konstrukcji pojazdów dla osób niepełnosprawnych lekkie stopy magnezu   oraz metalowe materiały kompozytowe należy zaliczyć do innowacyjnych rozwiązań materiałowych, którym nieodzownie towarzyszą innowacyjne rozwiązania technologiczne, takie jak wyciskanie, prasowanie w stanie ciekłym oraz odlewanie zawiesinowe. Główną intencją autorów projektu jest wykorzystanie tych rozwiązań w budowie demonstracyjnej wersji nowoczesnych pojazdów inwalidzkich według oryginalnej koncepcji wynikającej z wieloletnich doświadczeń i badań naukowych.

 

Do realizacji projektu powołano konsorcjum Naukowo-Przemysłowe w składzie:

 1. MBL Poland Sp. z o.o., (MBL) – Lider konsorcjum,
 2. Instytut Odlewnictwa (IOd) - członek konsorcjum,
 3. Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Oddział Metali Lekkich w Skawinie (IMN Gliwice) - członek konsorcjum ,
 4. Instytut Transportu Samochodowego (ITS) - członek konsorcjum ,
 5. Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Polskiej Akademii Nauk (IMIM PAN) - członek konsorcjum

 

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu "Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej" DEMONSTRATOR+

 

Piotr Budek
mgr inż. Piotr Korczak
inż. Marek Rajda
mgr inż. Krzysztof Remsak
Projekty IniTech
Project title Project Manager The term
Opracowanie technologii produkcji taśm ze stopów aluminium o specjalnych właściwościach użytkowych Umowa nr ZPB/38/66716/IT2/10 dr inż. Andrzej Kłyszewski, prof. IMN sty 2010 - sty 2012
Project description Employees / co-authors
Projekty Program LIDER
Project title Project Manager The term
Stop AlCuMgMn(ZrSc) o ponadstandardowych właściwościach wytwarzany niekonwencjonalnymi metodami Rapid Solidification Umowa nr LIDER/01/31/L-1/09/NCBiR/2010 dr inż. Bartłomiej Płonka, prof IMN sty 2010 - sty 2012
Project description Employees / co-authors

”Stop AlCuMgMn(ZrSc) o ponadstandardowych właściwościach, wytwarzany niekonwencjonalnymi metodami Rapid Soldification”.


Stosowanie stopów aluminium zależy głównie od ich właściwości mechanicznych, struktury, odporności na korozję itp. Dla pewnych zastosowań stopów aluminium pożądane a nawet wymagane jest posiadanie przez materiał dużej wytrzymałości przy zachowaniu odpowiedniej plastyczności (czyli zdolności materiału do odkształcania się bez utraty spójności).

 

Przykładem takiego zastosowania są elementy które mają pochłaniać energię 
np. elementy kontrolowanych stref zgniotu, zderzaki pojazdów oraz wielowarstwowe pasywne osłony balistyczne (pancerze). W tego typu osłonach materiał taki ma za zadanie utrzymanie sztywności i spójności osłony oraz pochłonąc możliwie najwięcej energii jaką niesie ze sobą pocisk.

 

Z pośród stopów aluminium, które mogą speniać właśnie taką role są stopy AlCuMgMn, które posiadają wysoką wytrzymałość przy zachowaniu odpowiedniej plastyczności. W tym projekcie celem naukowym jest opracowanie nowego stopu aluminium: AlCuMgMn(ZrSc) o ultradronoziarnistej strukturze i ponadstandardowych, podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych a przy zachowaniu adekwatnych właściwości plastycznych, wytwarzanego niekonwencjonalnymi metodami metalurgii proszków z materiałów szybkokrystalizowanych (Rapid Soldification - szybko schładzanych ze stanu ciekłego w celu uzyskania bardzo drobnej struktury, a w konsekwencji ponadstandardowych właściwości wytrzymałościowych i lepszej odporności korozyjnej).

 

Metoda wytwarzania stopów aluminium z proszków ma zasadniczą przewagę nad metodą klasyczną z uwagi na praktycznie nieograniczoną możliwość stosowania dodatków stopowych w ilościach niemożliwych do uzyskania w normalnych warunkach.

 

Przeróbka plastyczna materiałów proszkowych w procesie wyciskania na gorąco umożliwia uzyskanie półwyrobów lub gotowych wyrobów.

 

Efektem końcowy projektu będzie opracowanie nowego stopu AlCuMn(ZrSc) 
o ponadstandardowych właściwościach mechanicznych i wymaganej plastyczności istotnej z punktu widzenia zastosowań na elementy które mają pochłaniać energię np. elementy kontrolowanych stref zgniotu, zderzaki pojazdów oraz wielowarstwowe pasywne osłony balistyczne.

 

Opracowane parametry technologii wytwarzania będą podstawą do uruchomienia przemysłowej produkcji.

 

Odbiorcami zainteresowanymi zastosowaniem lekkich osłon balistycznych, w których jedna

z warst będzie mogła być wykonana z nowo opracowanego stopu AlCuMgMn(ZrSc) są:

 • Producenci śmigłowców,
 • Producenci pojazdów specjalnego przeznaczenia.

szczegóły programu...

Projekty Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”
Project title Project Manager The term
Nr POIG.02.02.00 -00-012/08-00 pt. „Doposażenie Infrastruktury Badawczej Małopolskiego Centrum Innowacyjnych Technologii i Materiałów”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych dr inż. Marzena Lech-Grega, prof. IMN sty 2007 - sty 2013
Project description Employees / co-authors
Nr POIG.02.01.00-12-062/09, pt. „Inkubator Zaawansowanych Technologii Przeróbki Plastycznej Stopów Lekkich na bazie Al i Mg” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2 Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym. dr inż. Bartłomiej Płonka, prof IMN sty 2007 - sty 2013
Project description Employees / co-authors
POIG.01.03.01-00-086/09-00 Zawansowane technologie wytwarzania materiałów funkcjonalnych do przewodzenia, przetwarzania, magazynowania energii, Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, 1.3.1 Projekty rozwojowe, Zadanie I.5. Badania nad zastosowaniem stopów Al według opracowanych, zmodernizowanych technologii na wyroby kute matrycowo o ponad standardowych właściwościach na elementy złączne napowietrznych linii energetycznych. dr inż. Bartłomiej Płonka, prof IMN sty 2010 - gru 2010
Project description Employees / co-authors
POIG.01.01.02-00-015/09 Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania, Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych, Obszar VII Utylizacja i recykling materiałów. Zadanie VII.4 Recykling złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji. dr inż. Marzena Lech-Grega, prof. IMN sty 2010 - sty 2013
Project description Employees / co-authors

Zadanie VII.4 Recykling złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji. Identyfikacja składu fazowego złomu obiegowego ze szczególnym uwzględnieniem związków niemetalicznych (tlenki, azotki, fluorki, chlorki itp.) oraz fizykochemiczne i termofizyczne aspekty działania wtrąceń niemetalicznych i zanieczyszczeń na efekt endomodyfikacji.

POIG.01.01.02-00-015/09 Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania, Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych, Obszar III Nowe materiały ze stopów lekkich, Zadanie III.2 Nowe stopy aluminium z dodatkiem wanadu o dużej zdolności pochłaniania energii dla przemysłu motoryzacyjnego. dr inż. Marzena Lech-Grega, prof. IMN sty 2010 - sty 2013
Project description Employees / co-authors

Zadanie III.2 Nowe stopy aluminium z dodatkiem wanadu o dużej zdolności pochłaniania energii dla przemysłu motoryzacyjnego.

POIG.01.01.02-00-015/09 Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania, Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych, Obszar V Materiały funkcjonalne o osnowie metalowej, Zadanie V.4 Materiały funkcjonalne i warstwowe Powłoki niklowe ze zdyspergowanymi cząstkami twardymi submikrometrycznymi na stopach aluminium. dr inż. Mieczysław Opyrchał sty 2010 - sty 2013
Project description Employees / co-authors
POIG.01.01.02-00-015/09 Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania, Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych, Obszar III Nowe materiały ze stopów lekkich, Zadanie III.3 Technologia wytwarzania wyrobów ze stopów lekkich przeznaczonych do pracy w warunkach ekstremalnych w środkach transportu lądowego, morskiego i powietrznego. mgr inż. Marcin Szymanek sty 2010 - sty 2013
Project description Employees / co-authors
POIG.01.01.02-00-015/09 Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania, Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych, Obszar III Nowe materiały ze stopów lekkich, Zad. III.4 Badania nad opracowaniem parametrów procesu wyciskania wysokowytrzymałych stopów Mg przeznaczonych do dalszej obróbki plastycznej. dr inż. Bartłomiej Płonka, prof IMN sty 2010 - sty 2013
Project description Employees / co-authors
Projekty finansowane z Programów Ramowych UE
Project title Project Manager The term
Projekt AluSiForm V Program Ramowy UE: Growth Project GRD1-25 725, 6RD1-2000-25725, Wysokowydajna technologia formowania elementów z lekkich kompozytów na osnowie metalowej przeznaczonych do stosowania w przemyśle samochodowym i AGD (High Efficiency Forming Technology of Light Weight MMC Components for Automotive and Household Applications) – projekt realizowany w konsorcjum dr inż. Juliusz Senderski sty 2001 - sty 2004
Project description Employees / co-authors
Projekt Aluheat VI Program Ramowy UE: NMP2-CT-2005-013683 „High Efficiency Aluminium Billet Induction Heater– projekt realizowany w konsorcjum dr inż. Juliusz Senderski sty 2005 - sty 2008
Project description Employees / co-authors
Projekty w ramach Programu Badań Stosowanych
Project title Project Manager The term
Opracowanie innowacyjnych technologii wytwarzania złożonych konstrukcyjnie, wysokojakościowych odlewów precyzyjnych ze stopów metali lekkich dr inż. Andrzej Kłyszewski, prof. IMN wrz 2012 - sie 2015
Project description Employees / co-authors

Opracowanie innowacyjnych technologii wytwarzania złożonych konstrukcyjnie, wysokojakościowych odlewów precyzyjnych ze stopów metali lekkich

 

Akronim: INVESTMAL

 

Numer umowy: PBS1/A5/9/2012


Projekt ma na celu opracowanie technologii doświadczalnej i przemysłowej wytwarzania złożonych konstrukcyjnie elementów maszyn i urządzeń ze stopów magnezu oraz aluminium (siluminów) metodą wytapianych modeli.

 

Projekt ma na celu opracowanie technologii doświadczalnej i przemysłowej wytwarzania złożonych konstrukcyjnie elementów maszyn i urządzeń ze stopów magnezu oraz aluminium (siluminów) metodą wytapianych modeli. Zoptymalizowany zostanie skład masy ceramicznej, z której wykonane będą formy. Forma ceramiczna zbudowana będzie z ekologicznych spoiw nieorganicznych oraz materiałów ceramicznych zapewniających stabilność jej właściwości technologicznych – odporność na szoki termiczne i brak reakcji na granicy forma-ciekły metal. Proces odlewania prowadzony będzie w formach chłodzonych kierunkowo, zgodnie technologią opracowaną przez Instytut Odlewnictwa (zgłoszenie patentowe nr P396030), bądź w formach o temperaturze 60÷80C.

Oprócz standardowych stopów zostaną zbadane i zgłoszone do opatentowania stopy magnezu z dodatkami chromu i wanadu. Zastosowane będą siluminy wg patentu Politechniki Łódzkiej. Odlewy zostaną poddane kompleksowym badaniom kontrolnym z uwagi na właściwości fizykomechaniczne.

 

Projekt zrealizowany przez Konsorcjum w składzie:

 • Instytut Odlewnictwa;
 • Politechnika Łódzka;
 • Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Oddział Metali Lekkich w Skawinie
 • Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia;
 • Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa „SPECODLEW” Sp. z o.o
 • Spółdzielnia Pracy Armatura w Łodzi

 

Źródła finansowania:

Prace finansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju


Całkowity koszt dla projektu:

3 940 000,00 ,w tym wysokość dofinansowania z NCBiR: 3 745 000,00

 

Opracowanie magnetycznej metody oceny stanu naprężeń w materiałach konstrukcyjnych zwłaszcza anizotropowych dr inż. Marzena Lech-Grega, prof. IMN paź 2012 - gru 2014
Project description Employees / co-authors

Opracowanie magnetycznej metody oceny stanu naprężeń w materiałach konstrukcyjnych zwłaszcza anizotropowych


Akronim: MAGSTRES


Numer umowy: PBS1/A9/14/2012


Projekt dotyczy opracowania użytecznej dla krajowego przemysłu nieniszczącej magnetycznej metody badania stanu naprężeń własnych w materiałach konstrukcyjnych.

 

 

Projekt dotyczy opracowania użytecznej dla krajowego przemysłu nieniszczącej magnetycznej metody badania stanu naprężeń własnych w materiałach konstrukcyjnych. Metoda ta bazuje na pomiarze natężenia polowego efektuBarkhausena (EB). W przypadku materiałów anizotropowych pomiar EB wspomagany ma być pomiarem odkształceń wokół otworu kontrolnego (z wykorzystaniem tensometrów lub metody cyfrowej korelacji obrazów). Kalibracja zależności natężenia EB od stanu naprężeń wykonana będzie dla próbek wzorcowych ze stali niestopowej, stopowej

ferrytyczno-bainitycznej, martenzytycznej i dupleks.

Badania mikrostruktury (mikroskopia skaningowa, transmisyjna i sił magnetycznych) oraz anizotropii będą uzupełnione badaniem stanu naprężeń wewnętrznych metodą mechanicznego efektu Barkhausena i dyfrakcji promieni X.

Kontrolne wyniki badania metodą EB złącz spawanych oraz elementów konstrukcji zweryfikowane będą metodą dyfrakcji promieni X.

Walidacja metody EB będzie wykonana w akredytowanym laboratorium.


Projekt zrealizowany przez Konsorcjum w składzie:

 • Politechnika Gdańska;
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte;
 • Instytut Energetyki;
 • Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Oddział Metali Lekkich w Skawinie
 • Instytut Transportu Samochodowego;
 • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej;

 

Źródła finansowania:

Prace finansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju


Całkowity koszt dla projektu:

3 370 000,00 ,w tym wysokość dofinansowania z NCBiR: 3 370 000,00

 

Opracowanie zaawansowanej technologii wytwarzania blach cienkich do cięcia laserowego dr inż. Marzena Lech-Grega, prof. IMN sty 2013 - gru 2015
Project description Employees / co-authors

Opracowanie zaawansowanej technologii wytwarzania blach cienkich do cięcia laserowego


Numer umowy: PBS1/B5/21/2013


Akronim: SHSPW

 

Projekt dotyczy wytwarzania blach z kontrolowanym poziomem naprężeń wewnętrznych, stosowanych do cięcia laserowego

 

Projekt dotyczy wytwarzania blach z kontrolowanym poziomem naprężeń wewnętrznych, stosowanych do cięcia laserowego. Innowacyjny charakter rozwiązania oraz trudności z właściwym prowadzeniem procesu produkcyjnego powodują, iż blachy te nie są obecnie produkowane w kraju. Dlatego głównym celem projektu jest opracowanie parametrów technologicznych rzeczywistego procesu produkcyjnego oraz odpowiedniego składu chemicznego stali. W celu zapewnienia elastyczności zaproponowanego rozwiązania stworzone zostanie oprogramowanie umożliwiające projektowanie procesów produkcyjnych pod kątem nowych specyficznych wymagań odbiorców. Ponadto, zaproponowana zostanie metoda pomiaru poziomu naprężeń wewnętrznych optymalizowana do warunków ArcelorMittalPoland

 

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum w składzie:

 • Akademia Górniczo Hutnicza im Stanisława Staszica w Krakowie;
 • ArcelorMittal Poland S.A.,
 • Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
 • Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Oddział Metali Lekkich w Skawinie

 

Źródła finansowania:

Prace finansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju


Całkowity koszt dla projektu:

3 000 000,00 ,w tym wysokość dofinansowania z NCBiR: 2 900 000,00

 

Opracowanie składu fazowego kompozytu na bazie stopu AlSi pod kątem możliwości kształtowania powierzchni roboczych tłoków dr inż. Sonia Boczkal sty 2013 - gru 2015
Project description Employees / co-authors

Opracowanie składu fazowego kompozytu na bazie stopu AlSi pod kątem możliwości kształtowania powierzchni roboczych tłoków


Akronim: KOMPCAST


Numer umowy: PBS1/B6/13/2013

 

Celem praktycznym projektu jest opracowanie zaleceń technologicznych dla obróbki

odlewów kompozytowych o osnowie stopu AlSi zbrojonych cząstkami ceramicznymi.

 

Celem proponowanego projektu jest takie opracowanie zaleceń technologicznych,

a w szczególności zaleceń dotyczących obróbki wykańczającej doświadczalnej partii odlewanych tłoków kompozytowych o osnowie stopu AlSi zbrojonych cząstkami ceramicznymi w warunkach firmy Złotecki aby zmniejszyć koszt produkcji jednostkowej tłoka minimum o ok. 20-30% .

Głównym założeniem jest konieczność optymalizacji składu fazowego kompozytu pod kątem możliwości obróbczych, jednak z zachowaniem korzystnych właściwości materiału

kompozytowego, przede wszystkim wysokiej odporności na zużycie poprzez tarcie. Podstawą do takiego określenia celu proponowanych prac badawczych są wyniki wcześniejszych projektów badawczych prowadzonych przez zespoły Politechniki Śląskiej, Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania i Instytutu Metali Nieżelaznych.

 

Projekt zrealizowany przez Konsorcjum w składzie:

 • Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii;
 • Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzana w Krakowie;
 • Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Oddział Metali Lekkich w Skawinie
 • Złotecki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Żelechlin

 

Źródła finansowania:

Prace finansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju


Całkowity koszt dla projektu:

3 204 091,00 ,w tym wysokość dofinansowania z NCBiR: 3 100 000,00

 

Projekt nr PBS2/A5/35/2013 „IMWAT „ pt. Nowe, zaawansowane materiały warstwowe Al-Ti o podwyższonej odporności balistycznej na konstrukcje lotnicze i kosmiczne. dr inż. Bartłomiej Płonka, prof IMN sty 2013 - paź 2016
Project description Employees / co-authors

Do realizacji projektu powołano konsorcjum Naukowo-Przemysłowe w składzie:

 1. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Mechaniczny, (WAT) – Lider konsorcjum,
 2. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej (PW-WIM) - członek konsorcjum,
 3. Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Oddział Metali Lekkich w Skawinie (IMN Gliwice) - członek konsorcjum ,
 4. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej (UTP-WIM) - członek konsorcjum ,
 5. Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN) - członek konsorcjum ,
 6. Zakład Technologii Wysokoenergetycznych „Explomet” Gałka, Szulc Sp.J. (Explomet) - członek konsorcjum

 

Przedmiotem projektu będzie wieloaspektowa analiza procesu wytwarzania oraz ocena ewolucji struktury, właściwości mechanicznych materiałów warstwowych Al-Ti wytwarzanych w procesie łączenia wybuchowego odpowiednio przygotowanych blach ze stopów aluminium i tytanu.

Zastosowanie w tym projekcie stopu aluminium AA2519 o zmodyfikowanym składzie chemicznym i z dodatkami Zr i Sc wytwarzanego metodami odlewania i przeróbki plastycznej (walcowania) na gorąco i na zimno oraz końcowej obróbki cieplnej (wyżarzania) w połączeniu z blachą stopu Ti pozwoli na uzyskanie materiałów warstwowych o nowych, podwyższonych własciwościach mechanicznych.

Celem naukowym projektu jest opracowanie nowych, zaawansowanych materiałów warstwowych Al-Ti do specjalnych zastosowań np. w wielowarstwowych pasywnych osłonach balistycznych lub jako elementy konstrukcyjnew przemyśle lotniczm lub kosmicznym. Zasadniczym celem technicznym projektu jest uzyskanie odpowiednio mocnego, dyfuzyjnego połączenia, metodą łączenia wybuchowego, pomiedzy blachą ze stopu Al a blachą ze stopu Ti.

Projekty Programu Operacyjnego "Inteligentny Rozwój 2014-2020"
Project title Project Manager The term
Ograniczenie strat przesyłowych w elektroenergetycznych liniach dystrybucyjnych 110 kV poprzez opracowanie innowacyjnych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych oraz technologii produkcji niskostratnych przewodów napowietrznych dr inż. Andrzej Kłyszewski, prof. IMN kwi 2016 - mar 2018
Project description Employees / co-authors

Ograniczenie strat przesyłowych w elektroenergetycznych liniach dystrybucyjnych 110 kV poprzez opracowanie innowacyjnych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych oraz technologii produkcji niskostratnych przewodów napowietrznych


Akronim: HACON

 

Rodzaj projektu: Program Operacyjny "Inteligentny Rozwój 2014-2020"

                         Priorytet 4 Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

                         Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe

                         Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne

 

Numer umowy:  POIR.04.01.04-00-0022/15


Kierownik projektu IMN OML: dr inż. Andrzej Kłyszewski Prof. IMN


Daty realizacji: 01.04.2016-31.03.2018


Całkowity koszt dla projektu: 9 610 564,15 zł

w tym wysokość dofinansowania z UE: 4 734 201,45 zł


Opis projektu:

Projekt zakłada przeprowadzenie badań naukowych przemysłowych i prac rozwojowych dotyczących opracowania innowacyjnych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych napowietrznych przewodów elektroenergetycznych o podwyższonej efektywności energetycznej. Konstrukcje przewodów dedykowane są do linii dystrybucyjnych Wysokiego Napięcia o napięciu 110 kV. Założona poprawa efektywności energetycznej zostanie osiągnięta poprzez zmniejszenie rezystancji przewodu, co w konsekwencji pozwoli na obniżenie strat przesyłowych. Cel zostanie osiągnięty w wyniku optymalizacji konstrukcji przewodu z drutami profilowymi w oparciu o nowoopracowany gatunek aluminium serii 1000, unikatową konstrukcję oraz technologię obróbki powierzchni. Wyniki projektu dedykowane są krajowym i zagranicznym Operatorom Systemu Dystrybucyjnego (OSD) energii elektrycznej, którzy w najbliższych latach planują szeroki zakres modernizacji linii dystrybucyjnych WN o napięciu 110 kV. Rezultaty projektu wpisują się realizację polityki europejskiej w zakresie zwiększania efektywności energetycznej (UE 2006/32/WE).


Projekt zrealizowany przez Konsorcjum w składzie:

 • Boryszew S. A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina
 • Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Oddział Metali Lekkich w Skawinie

The Institute of Non-Ferrous Metals, Light Metals Division in Skawina, for more than 50 years specializes in studies of various casting technologies and other forms of light metals processing and surface treatment for the needs of basic R&D work carried out for the industry and other research centres.

read more

The IMN-OML Skawina meets the requirements of ISO 9001: 2008 for Quality Management System and has got the Certificate No. 170591-2014-AQ-POL-RvA issued by DNV (Det Norske Veritas) for the research and development work and design services in the field of light metals.

 

read more

Institute of Non-Ferrous Metals in Gliwice
Light Metals Division
ul. Pilsudskiego 19
32-050 SKAWINA

tel.: (4812) 276-40-88 (operator)
fax: (4812) 276-47-76
e-mail: oml@imn.skawina.pl


Pozycja GPS:

49°58'10.703"N, 19°48'1.583"E

 

read more

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...