Skład osobowy :: dr inż. Paweł Koprowski

Dział: 2a. Laboratorium Metaloznawstwa i Analiz Chemicznych (M-1)
Stanowisko:
e-mail: pkoprowski@imn.skawina.pl

Absolwent kierunku Inżynieria Materiałowa prowadzonego przez Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej. Studia magisterskie ukończył w 2014 roku broniąc prace pod tytułem „Badanie stabilności temperaturowej stopu aluminium AA 1050 po procesie przeciskania przez kanał kątowy”.

 

W 2014 rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Metalurgii I Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk. Tematyka pracy obejmowała charakteryzację mikrostruktury i właściwości mechanicznych aluminium i jego stopów poddanych wyciskaniu w matrycy wykonującej ruch oscylacyjny (metoda KoBo). Studia doktoranckie ukończył w 2018.

Od 2016 roku jest zatrudniony w Oddziale Metali Lekkich Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżalnych. Początkowo na stanowisku specjalisty inżynieryjno-technicznego, od 2019 roku na stanowisku adiunkta, a od kwietnia 2020 na stanowisku głównego specjalisty. 

 

Obecne zainteresowania naukowe skupiają się na charakteryzacji mikrostruktury metali lekkich przy użyciu zaawansowanych technik mikroskopii elektronowej oraz badaniu wpływu mikrostruktury na właściwości użytkowe metali lekkich.

 

 

Jest autorem lub współautorem 12 publikacji naukowych. Występował na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych.


wstecz

Oddział Metali Lekkich w Skawinie jest samodzielną placówką naukowo-badawczą będącą częścią holdingu Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach.

Instytut w Skawinie od ponad 50 lat zajmuje się tematyką badawczą związaną z przetwórstwem aluminium i stopów aluminium.

czytaj więcej

Nasz Instytut uczestniczy w programach badawczych wspieranych przez Unię Europejską :

Innowacyjna Gospodarka: MCITIM, Inkubator

Programy europejskie: CentrAL, AluTrans

Posiadamy również certyfikaty PCA - Certyfikat akredytacji  laboratorium badawczego i Det Norske Veritas, Certyfikat Systemu Zarządania

czytaj więcej

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
Oddział w Skawinie
ul. Piłsudskiego 19
32-050 SKAWINA

tel.: (4812) 276-40-88 (centrala)
fax: (4812) 276-47-76
e-mail: oml@imn.skawina.pl


GPS: 49°58'10.703"N, 19°48'1.583"E

 

czytaj więcej

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...