OPUS4 - Identyfikacja nanostrukturalnych efektów generowanych w cyklicznie zmiennym schemacie deformacji na przykładzie czystego aluminium i jego stopu po odkształceniu metodą KoBo

Grupa projektowa: Projekty badawcze własne
Termin realizacji: sierpnia 2013 - lipca 2016
Kierownik projektu/zadania: dr inż. Sonia Boczkal
Pracownicy:

Identyfikacja nanostrukturalnych efektów generowanych w cyklicznie zmiennym schemacie deformacji na przykładzie czystego aluminium i jego stopu po odkształceniu metodą KoBo


Numer umowy: UMO-2012/07/B/ST8/04025

 

Celem badań jest weryfikacja hipotezy naukowej zakładającej dominująca rolę defektów punktowych w kształtowaniu własności mechanicznych metali i stopów wyciśniętych metodą KoBo, w szczególności aluminium i jego stopu 6013


 

Celem badań jest weryfikacja hipotezy naukowej zakładającej dominująca rolę defektów punktowych w kształtowaniu własności mechanicznych metali i stopów wyciśniętych metodą KoBo, w szczególności aluminium i jego stopu 6013. Proces KoBo prowadzony jest w dynamicznych warunkach cyklicznie zmiennej drogi odkształcenia i jako jedyny umożliwia kontrolowaną generację w elementach masywnych (duże elementy metaliczne) wysokiej koncentracji defektów punktowych, o wiele rzędów wielkości przekraczającej stan równowagowy. Istotnym rozwiązywanym zagadnieniem będzie forma występowania defektów punktowych. Dotychczas w wielu wariantach badawczych, stwierdzono (TEM) obecność klasterów (skupisk) defektów punktowych o wielkości około 2 nm. Udowodnienie obecności rozproszonych (pojedynczych) defektów punktowych w sieci krystalicznej, oparte na nowatorskim prowadzeniu badań elektronomikroskopowych i analizie uzyskanych danych stwarza ogromną szansę na powiązanie obrazu zdefektowania sieci krystalicznej metalu z jego własnościami mechanicznymi. Należy oczekiwać, że w przypadku stopu aluminium 6013, szczególnie ważnym czynnikiem decydującym o skuteczności jego obróbki cieplnej, okaże się zjawisko spotęgowanej dyfuzji.

 

Projekt realizowany w konsorcjum:

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;
  • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN
  • Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Oddział Metali Lekkich w Skawinie

 

Źródła finansowania:

Prace finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki


Całkowity koszt dla projektu: 1 158 923,00wstecz

Oddział Metali Lekkich w Skawinie jest samodzielną placówką naukowo-badawczą będącą częścią holdingu Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach.

Instytut w Skawinie od ponad 50 lat zajmuje się tematyką badawczą związaną z przetwórstwem aluminium i stopów aluminium.

czytaj więcej

Nasz Instytut uczestniczy w programach badawczych wspieranych przez Unię Europejską :

Innowacyjna Gospodarka: MCITIM, Inkubator

Programy europejskie: CentrAL, AluTrans

Posiadamy również certyfikaty PCA - Certyfikat akredytacji  laboratorium badawczego i Det Norske Veritas, Certyfikat Systemu Zarządania

czytaj więcej

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
Oddział w Skawinie
ul. Piłsudskiego 19
32-050 SKAWINA

tel.: (4812) 276-40-88 (centrala)
fax: (4812) 276-47-76
e-mail: oml@imn.skawina.pl


GPS: 49°58'10.703"N, 19°48'1.583"E

 

czytaj więcej

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...