OGŁOSZENIE O REKRUTACJI

KONKURS NA STANOWISKO SPECJALISTA W PIONIE BADAWCZYM 

W GRUPIE BADAWCZEJ  PRZETWÓRSTWA  METALI LEKKICH

 

Wymiar etatu: pełny etat

 

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Miejsce wykonywania pracy: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Skawinie,

ul. Piłsudskiego 19, 32-050 Skawina

 

Zakres obowiązków:

 • Udział w pracach naukowo-badawczych, rozwojowych i usługowych
 • Wykonywanie badań i prac technicznych związanych z realizowanymi projektami badawczymi, rozwojowymi, usługowymi z obszaru przeróbki plastycznej metali lekkich
 • Obsługa urządzeń do przeróbki plastycznej na zimno i gorąco metali lekkich
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z wyposażeniem technologicznym oraz urządzeniami stosowanymi w przeróbce plastycznej
 • Prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych badań, prób technologicznych związanych z działalnością B+R i usługową (dokumentowanie wyników, opracowanie raportów, sprawozdań, publikacji) związanej z realizowanymi projektami
 • Przygotowywanie wniosków i dokumentacji dla nowych projektów w konkursach krajowych i międzynarodowych
 • Projektowanie elementów maszyn i urządzeń, realizacja symulacji procesów przeróbki plastycznej

 

Wymagania wobec kandydata:

 • Wykształcenie wyższe, ukończone studia II stopnia (dodatkowym atutem stopień doktora nauk technicznych) z dziedziny: inżynieria materiałowa, specjalność: przeróbka plastyczna metali
 • Znajomość obsługi komputera i oprogramowania w zakresie-  podstawowych narzędzi jak: Microsoft Office, programy graficzne, oprogramowanie do wizualizacji danych
 • Znajomość i umiejętność posługiwania się oprogramowaniem CAD do projektowania elementów maszyn i urządzeń
 • Znajomość i umiejętność posługiwania się oprogramowaniem do modelowania procesów przeróbki plastycznej (MES)
 • Umiejętność interpretacji, prezentacji wyników badań i wyciągania wniosków
 • Doświadczenie zawodowe
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Gotowość do odbywania podróży służbowych
 • Odpowiedzialność, dokładność, samodzielność, rzetelność

 

Wymagania dodatkowe

 • Udokumentowany dorobek naukowo-publikacyjny, prezentacje na konferencjach itp.

 

Oferujemy:

 • Pracę w uznanej organizacji badawczo-rozwojowej
 • Stabilne warunki zatrudnienia,
 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji
 • Możliwość uczestnictwa w projektach B+R oraz konferencjach krajowych i międzynarodowych
 • Przyjazną  atmosferę w pracy   

 

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny 
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe  

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem

„SPECJALISTA (pion badawczy)  w Oddziale w Skawinie,

 

zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI  i oświadczeniem o zapoznaniu się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ  W PROCESIE  REKRUTACJI, prosimy kierować do dnia  24.12.2021 r. na adres:  

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
Oddział w Skawinie
ul. Piłsudskiego 19, 32-050 Skawina

tel: 12 277 88 32, e-mail: oml@imn.skawina.pl

 

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

 

Do pobrania: Pełna treść ogłoszenia. 


powrót

Oddział Metali Lekkich w Skawinie jest samodzielną placówką naukowo-badawczą będącą częścią holdingu Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach.

Instytut w Skawinie od ponad 50 lat zajmuje się tematyką badawczą związaną z przetwórstwem aluminium i stopów aluminium.

czytaj więcej

Nasz Instytut uczestniczy w programach badawczych wspieranych przez Unię Europejską :

Innowacyjna Gospodarka: MCITIM, Inkubator

Programy europejskie: CentrAL, AluTrans

Posiadamy również certyfikaty PCA - Certyfikat akredytacji  laboratorium badawczego i Det Norske Veritas, Certyfikat Systemu Zarządania

czytaj więcej

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
Oddział w Skawinie
ul. Piłsudskiego 19
32-050 SKAWINA

tel.: (4812) 276-40-88 (centrala)
fax: (4812) 276-47-76
e-mail: oml@imn.skawina.pl


GPS: 49°58'10.703"N, 19°48'1.583"E

 

czytaj więcej

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...