OGŁOSZENIE

KONKURS NA STANOWISKO SPECJALISTY

w Dziale Zarządzania Systemem Jakości, Promocji i Usług
w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

 

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Pion: wsparcia

 

Miejsce wykonywania pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Skawinie, ul. Piłsudskiego 19, 32-050 Skawina

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie prac formalnych związanych z projektami dofinansowywanymi ze źródeł zewnętrznych
 • Przygotowywanie umów i aneksów do umów do projektów realizowanych w Instytucie
 • Kontrola i monitorowanie od strony formalnej zgodności z harmonogramem zadaniowym projektów
 • Przygotowywanie wniosków o płatność, raportów finansowych i dokumentacji finansowej związanej z realizacją projektów
 • Uczestnictwo w przygotowywaniu raportów okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów
 • Gromadzenie danych i pomoc w przygotowaniu informacji dotyczącej efektów wdrożeniowych uzyskanych w wyniku zakończonych projektów
 • Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji projektów
 • Poszukiwanie i gromadzenie informacji o możliwościach uczestnictwa w projektach badawczych oraz wsparciu i promocji działalności badawczej Instytutu
 • Przygotowywanie danych do ankiet sprawozdawczych zewnętrznych (POLON, Kokpit Zarządczy) oraz pozostałej sprawozdawczości w zakresie działalności badawczej, usługowej i produkcyjnej dla Centrum Łukasiewicz

 

Wymagania wobec kandydata:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie lub średnie branżowe i 2-letnie doświadczenie zawodowe (preferowane wykształcenie o profilu ekonomicznym lub pokrewnym)
 • Znajomość ustawy o sieci Badawczej Łukasiewicz
 • Znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a także programów krajowych i strategicznych ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Znajomość programów operacyjnych z perspektywy finansowej 2014-2020
 • Biegła znajomość obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • Samodzielność i kreatywność
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej

 

Oferujemy:

 • Pracę w uznanej organizacji badawczo-rozwojowej
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji
 • Przyjazną  atmosferę w pracy   

 

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny 
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe  

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „SPECJALISTA w Dziale Zarządzania Systemem Jakości, Promocji i Usług”, zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI  i oświadczeniem o zapoznaniu się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ  W PROCESIE  REKRUTACJI, prosimy kierować do dnia  15.08.2021 r. na adres:  

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
Oddział w Skawinie
ul. Piłsudskiego 19, 32-050 Skawina

tel: 12 277 88 32, e-mail: oml@imn.skawina.pl

 

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

 

 

Do pobrania: Pełna treść ogłoszenia. 


powrót

Oddział Metali Lekkich w Skawinie jest samodzielną placówką naukowo-badawczą będącą częścią holdingu Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach.

Instytut w Skawinie od ponad 50 lat zajmuje się tematyką badawczą związaną z przetwórstwem aluminium i stopów aluminium.

czytaj więcej

Nasz Instytut uczestniczy w programach badawczych wspieranych przez Unię Europejską :

Innowacyjna Gospodarka: MCITIM, Inkubator

Programy europejskie: CentrAL, AluTrans

Posiadamy również certyfikaty PCA - Certyfikat akredytacji  laboratorium badawczego i Det Norske Veritas, Certyfikat Systemu Zarządania

czytaj więcej

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
Oddział w Skawinie
ul. Piłsudskiego 19
32-050 SKAWINA

tel.: (4812) 276-40-88 (centrala)
fax: (4812) 276-47-76
e-mail: oml@imn.skawina.pl


GPS: 49°58'10.703"N, 19°48'1.583"E

 

czytaj więcej

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...