Skład osobowy :: mgr inż. Maciej Gawlik

Dział: Laboratorium Metaloznawstwa
Stanowisko: Specjalista inżynieryjno-techniczny
e-mail: mgawlik@imn.skawina.pl

Mgr inż. Maciej Gawlik - absolwent Wydziału Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej na kierunku Zarządzanie i Inżyniera Produkcji, specjalność Inżynieria produkcji i zastosowanie metali nieżelaznych.

Pracę w Instytucie Metali Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich w Skawinie rozpoczął w marcu 2010 roku w ramach stażu asystenckiego w projekcie strategicznym „Nowe stopy aluminium z dodatkiem wanadu o dużej zdolności pochłaniania energii dla przemysłu motoryzacyjnego”. We wrześniu 2011 roku obronił pracę magisterską pod tytułem „Struktura i własności konstrukcyjnego, spawalnego stopu serii 6xxx z dodatkiem wanadu” i uzyskał tytuł magistra inżyniera.

Po ukończeniu studiów mgr inż. Maciej Gawlik rozpoczął pracę w Instytucie w Laboratorium Metaloznawstwa i Analiz Chemicznych na stanowisku specjalista inżynieryjno-techniczny, gdzie zajmuje się m.in.:

  • badaniami i analizą struktury materiałów przy wykorzystaniu mikroskopii świetlnej,
  • analizą obrazu,
  • badaniami własności mechanicznych (wytrzymałość, twardość, mikrotwardość, K1C, Tear Test (Test Khana)),
  • pomiarem naprężeń własnych i zawartości austenitu szczątkowego,
  • próbami technologicznymi z wykorzystaniem maszyny do ciągłego wyciskania na kole (CONFORM).

wstecz

Oddział Metali Lekkich w Skawinie jest samodzielną placówką naukowo-badawczą będącą częścią holdingu Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach.

Instytut w Skawinie od ponad 50 lat zajmuje się tematyką badawczą związaną z przetwórstwem aluminium i stopów aluminium.

czytaj więcej

Nasz Instytut uczestniczy w programach badawczych wspieranych przez Unię Europejską :

Innowacyjna Gospodarka: MCITIM, Inkubator

Programy europejskie: CentrAL, AluTrans

Posiadamy również certyfikaty PCA - Certyfikat akredytacji  laboratorium badawczego i Det Norske Veritas, Certyfikat Systemu Zarządania

czytaj więcej

Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach
Oddział Metali Lekkich
ul. Piłsudskiego 19
32-050 SKAWINA

tel.: (4812) 276-40-88 (centrala)
fax: (4812) 276-47-76
e-mail: oml@imn.skawina.pl


Pozycja GPS:

49°58'10.703"N, 19°48'1.583"E

 

czytaj więcej

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...