Opracowanie magnetycznej metody oceny stanu naprężeń w materiałach konstrukcyjnych zwłaszcza anizotropowych

Grupa projektowa: Projekty w ramach Programu Badań Stosowanych
Termin realizacji: październik 2012 - grudzień 2014
Kierownik projektu/zadania: dr inż. Marzena Lech-Grega, prof. IMN
Pracownicy:

Opracowanie magnetycznej metody oceny stanu naprężeń w materiałach konstrukcyjnych zwłaszcza anizotropowych


Akronim: MAGSTRES


Numer umowy: PBS1/A9/14/2012


Projekt dotyczy opracowania użytecznej dla krajowego przemysłu nieniszczącej magnetycznej metody badania stanu naprężeń własnych w materiałach konstrukcyjnych.

 

 

Projekt dotyczy opracowania użytecznej dla krajowego przemysłu nieniszczącej magnetycznej metody badania stanu naprężeń własnych w materiałach konstrukcyjnych. Metoda ta bazuje na pomiarze natężenia polowego efektuBarkhausena (EB). W przypadku materiałów anizotropowych pomiar EB wspomagany ma być pomiarem odkształceń wokół otworu kontrolnego (z wykorzystaniem tensometrów lub metody cyfrowej korelacji obrazów). Kalibracja zależności natężenia EB od stanu naprężeń wykonana będzie dla próbek wzorcowych ze stali niestopowej, stopowej

ferrytyczno-bainitycznej, martenzytycznej i dupleks.

Badania mikrostruktury (mikroskopia skaningowa, transmisyjna i sił magnetycznych) oraz anizotropii będą uzupełnione badaniem stanu naprężeń wewnętrznych metodą mechanicznego efektu Barkhausena i dyfrakcji promieni X.

Kontrolne wyniki badania metodą EB złącz spawanych oraz elementów konstrukcji zweryfikowane będą metodą dyfrakcji promieni X.

Walidacja metody EB będzie wykonana w akredytowanym laboratorium.


Projekt zrealizowany przez Konsorcjum w składzie:

  • Politechnika Gdańska;
  • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte;
  • Instytut Energetyki;
  • Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Oddział Metali Lekkich w Skawinie
  • Instytut Transportu Samochodowego;
  • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej;

 

Źródła finansowania:

Prace finansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju


Całkowity koszt dla projektu:

3 370 000,00 ,w tym wysokość dofinansowania z NCBiR: 3 370 000,00

 


wstecz

Oddział Metali Lekkich w Skawinie jest samodzielną placówką naukowo-badawczą będącą częścią holdingu Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach.

Instytut w Skawinie od ponad 50 lat zajmuje się tematyką badawczą związaną z przetwórstwem aluminium i stopów aluminium.

czytaj więcej

Nasz Instytut uczestniczy w programach badawczych wspieranych przez Unię Europejską :

Innowacyjna Gospodarka: MCITIM, Inkubator

Programy europejskie: CentrAL, AluTrans

Posiadamy również certyfikaty PCA - Certyfikat akredytacji  laboratorium badawczego i Det Norske Veritas, Certyfikat Systemu Zarządania

czytaj więcej

Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach
Oddział Metali Lekkich
ul. Piłsudskiego 19
32-050 SKAWINA

tel.: (4812) 276-40-88 (centrala)
fax: (4812) 276-47-76
e-mail: oml@imn.skawina.pl


Pozycja GPS:

49°58'10.703"N, 19°48'1.583"E

 

czytaj więcej

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...