Udzielenie zamówienia : Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku administracyjno-laboratoryjnym.

Udzielenie zamówienia : Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku administracyjno-laboratoryjnym.

 

Wartość zamówienia: 300390,69 netto

 

Umowa została zawarta z :

BRAM-BUD H.Szostek, K.Kulig, R.Calik Spółka Jawna

Ul. Lubostroń 18a

30-383 Kraków

 

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki art.66 UZP

 

Uzasadnieni e wyboru trybu: zostały przeprowadzone dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego – nie wpłynęła żadna oferta ani żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  art. 67 ust.4

 

Termin realizacji : do 08.12.2017r.

 

Zamawiający po wszczęciu postępowania ZWR nie umieścił informacji o zamiarze zawarcia umowy na stronie BZP.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone 15.09.2017 na stronie BPZ pod nr 5090029167-N-2017


powrót

Oddział Metali Lekkich w Skawinie jest samodzielną placówką naukowo-badawczą będącą częścią holdingu Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach.

Instytut w Skawinie od ponad 50 lat zajmuje się tematyką badawczą związaną z przetwórstwem aluminium i stopów aluminium.

czytaj więcej

Nasz Instytut uczestniczy w programach badawczych wspieranych przez Unię Europejską :

Innowacyjna Gospodarka: MCITIM, Inkubator

Programy europejskie: CentrAL, AluTrans

Posiadamy również certyfikaty PCA - Certyfikat akredytacji  laboratorium badawczego i Det Norske Veritas, Certyfikat Systemu Zarządania

czytaj więcej

Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach
Oddział Metali Lekkich
ul. Piłsudskiego 19
32-050 SKAWINA

tel.: (4812) 276-40-88 (centrala)
fax: (4812) 276-47-76
e-mail: oml@imn.skawina.pl


Pozycja GPS:

49°58'10.703"N, 19°48'1.583"E

 

czytaj więcej

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...