KONKURS NA STANOWISKO SPECJALISTY

KONKURS NA STANOWISKO SPECJALISTY

w Zakładzie Inżynierii Materiałowej INSTYTUTU METALI NIEŻELAZNYCH  Oddziału Metali Lekkich w Skawinie

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział Metali Lekkich , ul. Piłsudskiego 19, 32-050 Skawina

 

Zakres obowiązków:

 • udział w pracach naukowo-badawczych, rozwojowych i usługowych,
 • wykonywanie badań i prac technicznych z obszaru analiz chemicznych metali,
 • kontrola wyrobów gotowych (skład chemiczny, makrostruktura, mikrostruktura),
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wyposażeniem pomiarowym oraz urządzeniami stosowanymi w analizie chemicznej,
 • prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych badań i prób technologicznych,
 • utrzymywanie wyposażenia w sprawności technicznej.

 

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie wyższe (techniczne specjalność: inżynieria materiałowa),
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • odpowiedzialność, dokładność, samodzielność, rzetelność.

 

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • przyjazną  atmosferę w pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe. 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem SPECJALISTA w Zakładzie Inżynierii Materiałowej, zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI, prosimy kierować do dnia 24.07.2019 r. na adres:  

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
Oddział Metali Lekkich w Skawinie
ul. Piłsudskiego 19, 32-050 Skawina

 

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

OSOBOWYCH KANDYDATA PROCESIE

REKRUTACJI 

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI  

powrót

Oddział Metali Lekkich w Skawinie jest samodzielną placówką naukowo-badawczą będącą częścią holdingu Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach.

Instytut w Skawinie od ponad 50 lat zajmuje się tematyką badawczą związaną z przetwórstwem aluminium i stopów aluminium.

czytaj więcej

Nasz Instytut uczestniczy w programach badawczych wspieranych przez Unię Europejską :

Innowacyjna Gospodarka: MCITIM, Inkubator

Programy europejskie: CentrAL, AluTrans

Posiadamy również certyfikaty PCA - Certyfikat akredytacji  laboratorium badawczego i Det Norske Veritas, Certyfikat Systemu Zarządania

czytaj więcej

Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach
Oddział Metali Lekkich
ul. Piłsudskiego 19
32-050 SKAWINA

tel.: (4812) 276-40-88 (centrala)
fax: (4812) 276-47-76
e-mail: oml@imn.skawina.pl


Pozycja GPS:

49°58'10.703"N, 19°48'1.583"E

 

czytaj więcej

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...